Rudraksha hatásai

Autentikus felszentelt ékszerek, hogy védjék,
gyógyítsák és felemeljék az életed

Rudraksha hatásai

Autentikus felszentelt ékszerek, hogy védjék,
gyógyítsák és felemeljék az életed

A Rudraksha Ereje

Támogatás a gyógyuláshoz, felemelkedéshez és kibontakozáshoz vezető úton.

Mi a Rudraksha?

A rudraksha egy, a Himalájában és Indonéziában őshonos fa gyümölcse, mely többezer éves hagyományra tekint vissza a különleges gyógyító és felemelő hatásai miatt. Spirituális megértés és erő után kutatva, India bölcsei felfedezték, hogy ezeknek a bogyóknak a viselése gyógyulást hozott lelkiállapotukban, érzelmeikben, testükben és támogatta a pozitív változást egész személyiségükben. A megfelelően elkészített és használt rudraksha ékszerek megnövelik a belső erőt, védelmet biztosítanak, felszínre hozzák képességeinket és megnyitnak számos lelki csatornát számunkra a fejlődés és felemelkedés útján.

Gyógyító Hatásai

A rudrakshák használatával harmóniába hozhatjuk a testet, az elmét és az érzelmeinket. Feloldják belső feszültségeinket, hatnak az ajurvédikus dóshákra és kiegyensúlyozzák az életenergia áramlását, elősegítve a szervezet egészséges működését. Hatnak a különböző csakrákra, megtisztítják és feltöltik azokat, gyógyítják az energiarendszert és mély transzformációt hoznak életünkben. Ezek a szent energiákat hordozó bogyók a mukhi (osztások) számától függően egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, hatnak bizonyos életterületekre és pozitív hatásaik révén életünk kibontakoztatására.

1 mukhi

Spirituális Erő & Transzformáció

Gyógyítja a karmát és új utakra vezet. Ez a ritka és értékes rudraksha megvéd a negativitás összes formájával szemben, vezet és manifesztálja a legmélyebb vágyakat, a béke, bölcsesség és bőség energiájával rezonál és megnöveli az akaraterőt.

Rendkívül ajánlott minden elszánt spirituális kereső és úton járó számára.

2 mukhi

Egység & Harmónia

Kiegyensúlyozza a férfi és női dinamikát – a védelmező és befogadó energiákat – partnerkapcsolatokban és az egyénekben, táplálja a kölcsönös támogatás és a vágyak pozitív összehangolását, növeli a megbocsájtás képességét és lehetővé teszi, hogy teljesebben és nyitottabban adhassunk.

Rendkívül ajánlott mindazok számára, kik mélyebb intimitást, szerelmet, gyógyulást vagy az érzelmi csalódás elkerülését keresik.

3 mukhi

Egészség & Tisztaság

Szabaddá tesz a múlt történéseitől, megtisztítja a szándékainkat és megerősíti az akaraterőt. Visszaállítja az egészséget, a lélek rugalmasságát és a magasabb rendű önbizalmat. Megnyitja a szívet és az elmét a nagyobb bölcsesség számára, felszínre hozza a belső célokat és átminősít minden tevékenységet.

Rendkívül ajánlott mindenki számára, aki az alacsony önbizalom, értéktelenség, kételyek, szorongás, félelem és bűntudat által érzi akadályoztatva magát.

4 mukhi

Tisztánlátás & Tudás

Hozzásegít a mélyebb betekintéshez, kreatív intelligenciához és az elegáns önkifejezéshez. Felébreszti és megerősíti a művészi képességeket, javítja a koncentrációt és emlékezőképességet, segít terveink kidolgozásában és véghezvitelében, hogy megvalósíthassuk elképzeléseinket.

Rendkívül ajánlott minden tanulónak, tudósnak, művésznek, írónak, politikusnak és tanulási nehézséggel rendelkezőknek.

5 mukhi

Béke & Jóllét

Mentális békével, általános egészséggel és jól-léttel áld meg. Növeli a vitalitást, állóképességet és higgadtságot a negativitás és stressz kihívásaival szemben. Kiegyensúlyozza és növeli a receptivitást a bölcsességre és javítja a képességet, hogy gyorsan és biztosan cselekedjünk kihívásokkal és akadályokkal való szembesüléskor.

Rendkívül ajánlott mindenki számára aki áldást keres önmaguk és mások számára.

6 mukhi

Vonzás & Befolyás

Karizmát, vezetői kisugárzást biztosít és erőt ad, hogy pozitívan hassunk másokra. Segít a féltékenység, düh és lámpaláz megszüntetésében. Helyreállítja az önbizalmat és rendkívüli tartást biztosít. Kiegyensúlyozza a férfi energiákat és hasznos a férfi potencia növelésében.

Rendkívül ajánlott színészeknek, tanároknak, politikusoknak és felelősségteljes pozícióban lévők számára.

7 mukhi

Jólét & Bőség

Vonzza a gazdagságot, bőséget és a sikert tevékenységeinkben. Kiemel az anyagi aggodalmakból és küzdelmekból, biztosítva a szerencse folyamatos támogatását. Megnöveli a személyes autoritást, nagylelkűséget, megértést és a bölcsességet, hogy egyre növekvő sikerek irányába terelhessük életünket.

Rendkívül ajánlott mindazok számára, akiknek nehézségei vannak a pénzügyek, a karrier területén és Sorsfeladatuk megismerésében.

8 mukhi

Haladás & Szerencse

Képessé tesz, hogy átlépjünk minden akadályon, pozitívan csatornázzuk szenvedélyeinket, kezeljük az egyet nem értést és hogy feloldjuk a saját, belső sikernek való ellenállásunkat. Egy folyamatos, akadálymentes haladási folyamatot biztosít, mely nagyobb teljesítményt eredményez tevékenységeinkben.

Rendkívül ajánlott mindazok számára, kik úgy érzik elhagyta a szerencséjük, szoronganak vagy ismeretlen hatások befolyásolnak.

9 mukhi

Félelmek Legyőzése

Végtelen bátorságot inspirál és a képességet, hogy mesterien kezeljük a negativitást. Semlegesíti a rossz szokásokat, megnyitja a szívet az isteni tudásnak és bölcsességnek, és erőteljes védelmi vonalakatt biztosít külső támadások, igazságtalanság vagy kegyetlenséggel szemben.

Rendkívül ajánlott spirituális gyakorlók, kezdő meditátorok és az Istennői minőség követői számára.

10 mukhi

Kudarcok Felszámolása

Isteni védelmet biztosít a negativitással szemben, eltávolítja a kételyeket, félelmeket, zavarodottságot és megmutatja a lényegi igazságot bármilyen helyzetben. Megszünteti a krónikus sikertelenséget és megvéd mások ismeretlen manipulációival szemben. Úgy tartják, hogy védelmet biztosít fekete mágia és ártó szellemekkel szemben is.

Rendkívül ajánlott közszereplők számára és bárkinek akinek dolga van sok negativitással és illúzióval.

11 mukhi

Legfelsőbb Utad Élése

Bölcsességgel áld meg, hogy tudd és éld az igaz sorsod, spontán és megfelelő cselekedeteket isnpirál, s belső erővel ruház fel, hogy szembenézhess és legyőzhess bármilyen akadályt. Nagyban megnöveli és megnyitja a valódi spirituális erő áramlását és nagyságra ösztönöz.

Rendkívül ajánlott azok számára kik keresik és élni kívánják valódi elhivatásukat.

 

12 mukhi

Vezetés & Belső Ragyogás

Javítja a személyes karizmát, tisztánlátást, megértést, erőt és állhatatosságot. Segít, hogy nagyobb hatást gyakorolhassunk a társadalomban. Megszünteti a belső mentális-érzelmi blokkokat, melyek a legmagasabb igazságunk megértését árnyékolják, miközben növeli a személyes erőt.

Rendkívül ajánlott vezetőknek, igazgatóknak és mindenkinek akik növelni szeretnék befolyásukat és önbizalmukat.

13 mukhi

Szerelem, Beteljesülés, Igazság & Kényelem

Segít, hogy valódi egyensúlyt alakíthassunk ki spirituális és materiális törekvéseink között. Gazdagsággal, megbecsülséssel lát el, miközben nagy mértékű spirituális erővel ruház fel. Megerősíti a szívet, meggyógyítja a szívfájdalmakat, felélénkít és vonzza a romantikát és mély, maradandó szerelmet inspirál életünkben.

Rendkívül ajánlott azok számára kik aktívan tevékenykednek a világban miközben az Isteni beteljesülés útján is elkötelezettek.

14 mukhi

Felszabadulás & Spirituális Önmegvalósítás

Inspirálja az egyhegyű fókuszt, s a kimozdíthatatlan béke és nyugalom érzésével lát el. Feloldja a blokkokat és belső ellenállásokat, melyek a mélyebb lelki megtapasztalásokat akadályozzák. Megnyitja a harmadik szemet, felébreszti a múlt, jelen és jövő tudását és felfedi a magasabb rendű tudat csatornáit.

Rendkívül ajánlott mindenkinek aki spirituális önmegvalósításra törekszik.

15 mukhi

Boldogság Tudatosság

Megnyitja a tudatosságot a tudat legfinomabb tartományaira, ahol csak az Igazság ismert. Ebből a térből a szív legmélyebb vágyai könnyen manifesztálódnak. Rengeteg energiával és vitalitással áld meg és mélyebb betekintést inspirál, beleértve egy másik lélek állapotának a megértését.

Rendkívül ajánlott az igazságot keresőknek, tudósoknak, vállalkozóknak és mindenki számára kik inspirációt éreznek kreativitásuk megnyilvánítására.

16 mukhi

Győzelem & Mély Lelki Kapcsolatok

Tudatos lélektől-lélekig kapcsolódásokat hoz létre, mélyebb intim kapcsolatokat inspirál és megnöveli mások nyitottságát és támogatását felénk. Rendkívüli vitalitással, hosszú élettel áld meg és mindenben győzelmet tapasztalhatunk kapcsolataink révén legyen az átmeneti, intim, üzleti, jogi vagy pénzügyi. 

Rendkívül ajánlott mindenkinek hatósági pozícióban, gondivselőknek, orvosoknak, gyógyítóknak, szülőknek, szerelmeseknek és bárkinek aki a saját szakrális Önvalójának mélyebb megértését keresi.

17 mukhi

Nehézségek & Gyász Feloldása

Isteni intuícióval áld meg, megvéd a magas negativitásoktól, megszünteti az akadályokat és felszámolja a beláthatatlan nehézségeket és bénító gyászt, mely a legtöbbször zavarodottságot, veszteségérzést és szívtörést szül. Meggyógyítja a fájdalmat és a szenvedést, mely korábbi életeink és tapasztalataink karmájából örökölt.

Rendkívül ajánlott azoknak, kik lekűzdhetetlen vesztességel állnak szemben.

18 mukhi

Termékenység & Vagyon

A Föld Anya bőséges, gondoskodó és ajándék-hozó erejével lát el. Lelki kapcsolatot hoz létre a Föld elemmel, mély boldogságot, gyógyulást hoz és megnyitja az anyagi bőség és kreativitás csatornáját, megáldja a földekkel és birtokokkal való boldogulásunkat. Növeli a békét és a termékenységet az elménkben, szívünkben, lelkünkben és testünkben. 

Rendkívül ajánlott várandós anyáknak, gyermekes anyáknak és azoknak, kiknek szakmája mások szolgálatával kapcsolatos, illetve mindazoknak, kik földdel kapcsolatos területeken dolgoznak, pl: ékszerészek, gazdák, stb.

19 mukhi

Teljesség & Elismertség

Felszínre hozza és segít fenntartani legtisztább és valós értékeinket, belső szépségünket. Megnyitja és gyógyítja a szívet, javítja a kommunikációt és a legmélyebben gyökerező akadályok felszámolásával teret ad vágyaink manifesztációjának. Mély lelki békét, magas teherbíróképességet és szépséget kölcsönöz, szerelmet, bőséget, elismerést, tekintélyt vonz, segíti az átfogó megértést és kiválósággal áld meg.

Rendkívül ajánlott mindenki számára, kik multidiszciplináris területeken kívánnak az élen teljesíteni, illetve azoknak, kik szívük vágyainak beteljesülését és a lelki teljességet és békét keresik.

20 mukhi

Kreativitás & Teremtőerő

Mélyreható megértéssel, affinitással és átérzéssel lát el minden művészeti és tudományos irányzatban, segíti belső potenciálunk felfedézését és kibontakoztatását. Inspirációt, lelkesedést hoz és támogatást vonz elképzeléseink megvalósításához. Megnöveli az önbizalmat és segíti a társadalom javát szolgáló céljaink megvalósulást.

Rendkívül ajánlott azoknak, kik nagyobb közösség jólétéért tevékenykednek, emberiséget szolgáló projektek megvalósításán dolgoznak, illetve azoknak, kik művészi vagy tudományos területen szeretnék megvalósítani magukat. 

21 mukhi

Gazdagság & Luxus

Az anyagi bőség legmagasabb formájával áld meg. Biztosítja anyagi helyzetünket és segíti a folyamatos növekedést. Stabilitást és egységet hoz, külső támogatást és közösségi elismertséget vonzva.

Rendkívül ajánlott azoknak, kik erős anyagi alapok megteremtésén fáradoznak, illetve azoknak, kik meglévő értékeiket szeretnék biztosítani és hosszútávon megerősíteni.

Gauri Shankar

Lelki Társ Kapcsolatok

Javítja és gyógyítja a nehézkes kapcsolatokat/házasságokat, nagy boldogsággal lát el és megerősíti a kapcsot szerelmesek között. Egyedülállóknak segít egy lélektárs bevonzásában. Egyensúlyt hoz, csillapítja a megszállott, függőségi viselkedésmintákat. A férfiakat jó állóképességgel és életerővel, a nőket termékenységgel és kiegyensúlyozottabb havi ciklusokkal áldja meg.

Rendkívül ajánlott szerelmeseknek, friss házasoknak és bárkinek, aki igaz lelki kapcsolat bevonzására és megélésére vágyik.

Garbh Gauri

Anya-Gyermek Harmónia

Ennek a rudrakshának a nagyobbik fele az édesanyát, míg a kisebb fele a gyermekét szimbolizálja. Gyógyítja az anya és gyermeke közötti kapcsolatot, segíti a fogantatást, megszüntetve a karmikus vagy egyéb nehézségeket.

Rendkívül ajánlott azoknak a nőknek, kik fogamzási nehézségekkel küzdenek, illetve gyermekkel rendelkező anyáknak.

Ganesh

Akadályok Elhárítása & Siker

A Ganesh ereje az isteni női és az isteni férfi energia szinergiájában rejlik, mely felülkerekedik minden akadályon a sikerhez és megvilágosodáshoz vezető utadon.

Rendkívül ajánlott azoknak, kik világi kihívásokkal, szívfájdalmakkal, letargiával és összezavarodottsággal terheltek.

Trijuti

Erő & Megvalósulás

A létezés hármas minőségét – teremtés, fenntartás, transzformáció – tartalmazva, megerősíti kreativ érzékünket, magabiztossággal lát el és a kihívásaink feloldásának képességével áld meg. Segíti vágyaink bevonzását és manifesztációját, miközben egyensúlyban tart.

Rendkívül ajánlott üzletembereknek, politikusoknak, közösségi vezetőknek és spirituális keresőknek egyaránt, illetve mindenki számára, kik tökéletességre törekszenek vállalkozási törekvéseikben.

Rudrakshák Eredete

Nepáli, Jáva-szigeteki illetve nagyobb mukhi számú Rudrakshák

Minden rudraksha elérhető a ritkább és drágább nepáli változatban is az olcsóbb és könnyebben elérhető indonéz társa mellett. A Himalájából származó rudrakshák, nagyobbak és szimmetrikusabbak és rövid távon hamarabb éreztetik hatásaikat, viszont hosszabb távon nem mutatnak különbséget a jáva-szigeteki rudrakshákhoz képest. Használatuk esetében a rudrakshák kiválasztása személyes preferencia és ízlés kérdése.

Az itt felsoroltakon túl is létezik nagyobb mukhi számú rudraksha, azonban ezekről nem tesznek említést a védikus írások, így bár áldást jelentenek birtokosaik számára, pontos tulajdonságaik nem ismertek.

Rudraksha kombinációk

A rudraksha kombinációk feloldják a mélyen megragadt félelmeket, korlátozó hitrendszereket és erővel ruháznak fel, hogy szembenézhess kihívásaiddal és hatékonyan kezelhesd azokat. Összhangba kerülhetsz életeddel itt és most és képessé válsz a jövőben is eléd táruló élethelyzetek sikeres kezelésére és egy mélyebb beteljesülés megélésére.

Már a viselés első tíz napján belül tapasztalható, hogy számos stressz és korábbi félelem megszűnik, nyugodtabbakká és békésebbekké válunk. Később, ahogyan folyamatosan oldja a mély elakadásokat és gyógyítja energiarendszerünket, megtapasztalhatjuk, hogy új ajtók nyílnak meg számunkra az életben a kibontakozáshoz. A növekedés folyamatos tapasztalássá válik számunkra.

Rudraksha Termékek

Vásárolj a webáruházban kategóriák szerint.

error: